Sekapur SirihAssalamu ‘alaikum warahmatullah wabarakatuhu

Innalhamdalillah nahmaduhu wanasta’inuhu wanastaghfiruh wana’udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiaati a’maalina man yahdillahu falaa mudhilla lahu wa man yudhlil falaa haadiya lahu, wa asyhadu anlaa ilaaha illalloh wahdahu laa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu warasuluhu, amma ba’du.

Saya  mengucapkan terima kasih kepada anda yang menyempatkan dirinya membuka Blog sederhana ini, tujuan dari blog ini adalah untuk menambah wawasan anda tentang Islam, semoga bermanfaat dan menjadi amal shalih di akhirat nanti, Insya Allah.

Saran dan masukannya untuk pengembangan blog ini sangat saya harapkan, Wallohu Waliyyut Taufiq

Washallallohu ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala aalihi washahbihi wasallam

Wa akhiru da’wana anil hamdu lillahi Robbil ‘alamin

Wassalamu ‘alaikum warahmatullah warahmatullah wabarakatuh